Słuchać i miłować

Słuchać i miłować

„Słuchaj,Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny”(Mk 12,29) Nigdy chyba nie zaprzeczylibyśmy, że Bóg do nas mówi. A jednak fakt ten może nam umknąć w codziennym „kołowrocie”. I rzeczywiście nie raz umyka. Przestaje być wydarzeniem. Żyjemy wtedy tak , jakby Bóg do nas...
Popraw się, a potem idź do kościoła

Popraw się, a potem idź do kościoła

Dlaczego boimy się podejść bliżej Boga? Bo ktoś wmówił nam, że aby się do Niego zbliżyć trzeba się najpierw poprawić. „Popraw się, a potem idź do kościoła” – mówiono nam przez lata i zdanie to traktowaliśmy jako pewnik. W końcu doszliśmy do takiego absurdu, że...

Fundacja – konto

Konto Fundacji:PKO BP S.A. I Oddział w Zamościunumer konta : 05 1020 5356 0000 1202 0038 8876 Fundacja „Nowe Życie” w Zamościuul. Akacjowa 922-400 Zamośćzarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowympod nr 0000204703  
Tandeta? Izolatka? Pobożna ofiara?

Tandeta? Izolatka? Pobożna ofiara?

Jaki jest obraz współczesnego Kościoła?  Jak są postrzegani chrześcijanie? Katolicy? Niestety fakty nie są pocieszające. Obraz Kościoła wypełniony jest mitami, lecz czy te mity nie są w jakimś stopniu prawdą? Kto odpowiada za obraz Kościoła? Czy tylko księża? Krąży...
Transkodowanie Ewangelii

Transkodowanie Ewangelii

  Epoka, w której obecnie żyjemy zwana postmodernizmem otworzyła nowe horyzonty współczesnej ewangelizacji. Człowiek z każdej strony bombardowany jest reklamą, mająca na celu pogłębienie konsumpcjonizmu. Mnogość wyboru powoduje też częste zmiany miejsca zamieszkania,...