Konto Fundacji:

PKO BP S.A. I Oddział w Zamościu

numer konta : 05 1020 5356 0000 1202 0038 8876

Fundacja „Nowe Życie” w Zamościu

ul. Akacjowa 9

22-400 Zamość

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod nr 0000204703

 

alt