Katolicka Wspólnota Charyzmatyczna

W JEGO RĘKU

On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują.

Pwt 33.3

Modlitwa uwielbienia jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy, gdyż w niej nie koncentrujemy się na tym, co jeszcze chcielibyśmy od Boga otrzymać, ani nawet na tym, co nam dał, ale nasza myśli i serca zwracamy ku Jego świętej obecności. Pragniemy być przy Bogu ze względu na Niego samego. Modlitwa uwielbienia otwiera serca i detronizuje nasze „ego” – daje pierwszeństwo Bogu. Jednoczy nas z Bogiem, otwiera na Jego wolę, w niej oddajemy się Bogu i Jego prowadzeniu. Gdy wychwalamy Pana, zostajemy napełnieni Jego radością. Ta modlitwa oczyszcza nasze serca i pozwala Bogu „prześwietlać nas”, co prowadzi do przemiany, a często też do uzdrowienia duchowego i fizycznego. Gdy z wiarą wielbimy Jezusa, to w sposób szczególny możemy doświadczać obecności królestwa Bożego w nas. Uwielbienie Boga jest także skutecznym narzędziem walki duchowej i skuteczną bronią przeciw szatanowi.

Jesteśmy grupą ludzi, która w naszej Wspólnocie odkrywa w sobie dar wielbienia Pana. Podczas wspólnej modlitwy charyzmatycznej, w miarę jak otwieramy się na działanie Ducha Świętego, Bóg chce nam dać się poznać. Odkrywa nam rąbek tajemnicy Swego Bytu, Swej Istoty. Podobnie, jak podczas modlitwy osobistej, w czasie wspólnych spotkań, chce On z nami przebywać, chce mówić do nas, chce być „Bogiem z nami”. Naszym zadaniem jest pozwolić Mu na to oraz pomóc innym wejść w modlitwę uwielbienia. Służyć Bogu darem uwielbienia to dla nas wielki przywilej i odpowiedzialność. Chcemy to czynić z radością, ale i pokorą, czyli pełną bojaźni czcią. Pragniemy wzrastać w tym darze i rozwijać go poprzez spotkania diakonii, dni skupienia, warsztaty muzyczne i rekolekcje.

Jeśli odkrywasz w sobie ten dar to dołącz do nas i razem chwalmy Jezusa!

Jesteśmy Wspólnotą wielopokoleniową
Uczniów którzy idą za Jezusem

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

MK 16, 15-18

WJR 33.3

WSPÓLNOTA W ZAMOSCIU

W JEGO RĘKU

11 + 12 =

Bądźmy w kontakcie

e-mail: info@wjegoreku.pl