Katolicka Wspólnota Charyzmatyczna

W JEGO RĘKU

On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują.

Pwt 33.3

O nas

Katolicka Wspólnota W Jego Ręku wyrosła z doświadczenia odnowy charyzmatycznej – nasze początki sięgają 1993 r. kiedy przy parafii katedralnej w Zamościu powstała grupa Odnowy w Duchu Świętym.

Od roku 2002 spotkania modlitewno-formacyjne odbywały się w Centrum Pastoralnym na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu.

W 2016 roku przyjęliśmy nazwę Wspólnota W JEGO RĘKU od słów zawartych w Księdze Powtórzonego Prawa 33,3: On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują. (Pwt 33,3)

Wsłuchując się w natchnienia Ducha Świętego, który zaprasza nas do budowania chrześcijańskiego środowiska wzrostu dla każdego, podjęliśmy inicjatywę znalezienia miejsca dla realizacji naszego powołania w Kościele. Po długiej modlitwie udaliśmy się do Księdza Biskupa z prośbą o rozeznanie i zgodę na wynajęcie lokalu dla potrzeb związanych z pogłębianiem wiary ludzi świeckich, spotkań dla rodzin, młodzieży oraz ludzi poszukujących wiary.

Od kwietnia 2022 r. w związku z ciągłym rozwojem Wspólnoty, spotkania odbywają się w nowej lokalizacji – Strefie 33,3 na ul. Kilińskiego 84b w Zamościu. Miejsce to powstało dzięki hojności członków Wspólnoty. Nowy lokal zapewnia dużą salę do prowadzenia spotkań modlitewnych (Oratorium). Sześć mniejszych sal dostosowanych jest do zajęć formacji biblijnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nowe miejsce jest zapleczem do wspólnej modlitwy, budowania relacji wspólnotowych i głoszenia Ewangelii. Uroczyste otwarcie Strefy 33,3 z udziałem Ks. bpa Mariana Rojka, duchowieństwa i zaprzyjaźnionych wspólnot odbyło się 2 lipca 2022 r.

Wspólnota kładzie szczególny nacisk na otwartość wobec Ducha Świętego, który jest źródłem i siłą życia chrześcijańskiego. To On nadaje Wspólnocie dynamikę, a pochodzące od Niego dary i charyzmaty określają nasz charakter. Rozwój duchowy członków Wspólnoty skupiony jest wokół cotygodniowych spotkań modlitewnych i Eucharystii w każdy II piątek miesiąca, po której uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z modlitwą o uzdrowienie.

 

Osobisty wzrost i rozwój jest również wspierany przez pracę w tzw. małych grupach. Są to dobrane wiekowo, oddzielne dla mężczyzn i kobiet grupy, liczące od kilku do kilkunastu osób, które spotykają się indywidualnie, by dzielić się swoim doświadczeniem wiary, rozważać Słowo Boże i pracować nad materiałami formacyjnymi. Istotną częścią formacji są rekolekcje: weekendowe w zimie i tygodniowe w okresie letnim. Jedną z form ewangelizacji, które idąc za wezwaniem Jezusa realizuje Wspólnota, jest organizacja spotkań Alpha. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w roku (jesienią). Obejmują dziesięć spotkań, podczas których w nowatorski sposób głoszona jest Ewangelia. Od 2013 roku Alpha jest organizowana również dla młodzieży.

Misją Wspólnoty W Jego Ręku jest budowanie katolickiej, wielopokoleniowej wspólnoty uczniów Chrystusa w drodze. Dlatego bardzo dużą wagę przykładamy do formacji duchowej. Jej początkiem jest seminarium Nowego Życia w Duchu Świętym. Jest to cykl kilku spotkań, które wprowadzają uczestników w żywe doświadczenie wiary chrześcijańskiej i pomagają nawiązać osobistą więź z Bogiem. Kolejnym etapem formacji jest cykl spotkań GPS (grupy poseminaryjne). Cykl ten uczy jak żyć na co dzień doświadczeniem żywej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem we wspólnocie. Po GPS’ach można wejść do Źródła – jest to część Wspólnoty W Jego ręku, która skupia osoby będące w stałej, corocznej formacji i pragnące wzrastać duchowo.

W październiku 2016 r., z błogosławieństwem biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariana Rojka, część osób w naszej Wspólnocie rozpoczęła nową drogę we Wspólnocie Przymierza. Wspólnota zapewnia także formację dla dzieci i młodzieży. Wspólnotę tworzą ludzie w różnym wieku, z różnych parafii skupionych w Zamościu, okolicach i nie tylko.

Wspólnota jest prowadzona przez liderów świeckich we współpracy z ks. Adamem Dworzyckim, który sprawuje opiekę duszpasterską.

Jeżeli szukasz żywego doświadczenia Boga, bliskiej relacji z ludźmi, którzy Go spotkali przyjdź na nasze spotkanie.

Grupa koordynatorów

Liderzy

ie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

We wspólnocie od 2010 roku. Od tego czasu „nowe życie” we mnie wstąpiło i nic już nie jest takie samo. Moje pasje to uwielbienie, pomaganie ludziom i ewangelizacja. Oficjalnie doglądam trzódki od 2013 roku.
ks. Adam Dworzycki

Kapłan

Tomasz – Lider Wspólnoty od 2013 roku. Moją Pasją jest głoszenie Ewangelii oraz ewangelizacja w nowych formach – dosyć często niekonwencjonalnych. Moim marzeniem jest aby Nasza Wspólnota była w Jego ręku…We wspólnocie od 1999r.
Tomasz

Lider

Mąż, ojciec trójki dzieci. zawodowo zajmuje się handlem, z zamiłowania majsterkowicz we Wspólnocie od 2001 roku.

Daniel

Koordynator

W ruchu charyzmatycznym od 1992 roku. We Wspólnocie od 2006 r. Moją pasją od początku przygody z Panem jest uwielbienie. Szczególną rolę w tej dziedzinie zajmuje muzyka. Boża obecność i moc wzywa mnie do oddawania Mu chwały całym swoim życiem. Koordynator Wspólnoty od 2016 roku.
Andrzej

Koordynator

We wspólnocie jestem od 1996. Trochę opowiadam o Bogu.
Przemek

Koordynator

Jesteśmy Wspólnotą wielopokoleniową
Uczniów którzy idą za Jezusem

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

MK 16, 15-18

Wejdź na drogę rozwoju

Alpha
Seminarium Odnowy Życia
GPS
Żródło
Przymierze

WJR 33.3

WSPÓLNOTA W ZAMOSCIU

W JEGO RĘKU

4 + 2 =

Bądźmy w kontakcie

e-mail: info@wjegoreku.pl