Katolicka Wspólnota Charyzmatyczna

W JEGO RĘKU

On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują.

Pwt 33.3

O nas

Wspólnota W Jego ręku wyrosła z doświadczenia odnowy charyzmatycznej – nasze początki sięgają 1993 r. kiedy przy parafii katedralnej w Zamościu powstała grupa Odnowy w Duchu Świętym. Od roku 2002, ze względu na większe potrzeby lokalowe, spotkania uwielbienia odbywają się w Centrum Pastoralnym na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu. W 2016 roku przyjęliśmy nazwę Wspólnota W JEGO RĘKU od słów zawartych w Księdze Powtórzonego Prawa 33,3: On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują. (Pwt 33,3)

Wspólnota kładzie szczególny nacisk na otwartość wobec Ducha Świętego, który jest źródłem i siłą życia chrześcijańskiego. To On nadaje Wspólnocie dynamikę, a pochodzące od Niego dary i charyzmaty określają nasz charakter. Wspólnotę tworzą ludzie w różnym wieku, z różnych parafii skupionych w Zamościu, okolicach i nie tylko. Wspólnota jest prowadzona przez liderów świeckich we współpracy z ks.. Adamem Dworzyckim, który sprawuje opiekę duszpasterską.

 

Rozwój duchowy członków Wspólnoty skupiony jest wokół cotygodniowych spotkań modlitewnych i Eucharystii w każdy II piątek miesiąca, po której uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z modlitwą o uzdrowienie.

Osobisty wzrost i rozwój jest również wspierany przez pracę w tzw. małych grupach. Są to dobrane wiekowo, oddzielne dla mężczyzn i kobiet grupy, liczące od kilku do kilkunastu osób, które spotykają się indywidualnie, by dzielić się swoim doświadczeniem wiary, rozważać Słowo Boże i pracować nad materiałami formacyjnymi. Istotną częścią formacji są rekolekcje: weekendowe w zimie i tygodniowe w okresie letnim.

Jedną z form ewangelizacji, które idąc za wezwaniem Jezusa realizuje Wspólnota, jest organizacja spotkań Alpha (wstaw logo zamiast słowa). Spotkania odbywają się cyklicznie raz w roku (jesienią). Obejmują dziesięć spotkań, podczas których w nowatorski sposób głoszona jest Ewangelia. Od 2013 roku Alpha(wstaw logo zamiast słowa) jest organizowana również dla młodzieży.

Misją Wspólnoty W Jego ręku jest budowanie katolickiej, wielopokoleniowej wspólnoty uczniów Chrystusa w drodze. Dlatego bardzo dużą wagę przykładamy do formacji duchowej. Jej początkiem jest seminarium Nowego Życia w Duchu Świętym. Jest to cykl kilku spotkań, które wprowadzają uczestników w żywe doświadczenie wiary chrześcijańskiej i pomagają nawiązać osobistą więź z Bogiem. Kolejnym etapem formacji jest cykl spotkań GPS (grupy poseminaryjne). Cykl ten uczy jak żyć na co dzień doświadczeniem żywej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem we wspólnocie. Po GPS’ach można wejść do Źródła – jest to część Wspólnoty W Jego ręku, która skupia osoby będące w stałej, corocznej formacji i pragnące wzrastać duchowo.

W październiku 2016 r. z błogosławieństwem biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariana Rojka, część osób w naszej Wspólnocie rozpoczęła nową drogę we Wspólnocie Przymierza.

Wspólnota zapewnia także formację dla dzieci i młodzieży. Jeżeli szukasz żywego doświadczenia Boga, bliskiej relacji z ludźmi, którzy Go spotkali przyjdź na nasze spotkanie.

Jesteśmy Wspólnotą wielopokoleniową
Uczniów którzy idą za Jezusem

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

MK 16, 15-18

Wejdź na drogę rozwoju

Alpha
Seminarium Odnowy Życia
GPS
Żródło
Przymierze

Grupa koordynatorów

Liderzy

ie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

We wspólnocie od 2010 roku. Od tego czasu „nowe życie” we mnie wstąpiło i nic już nie jest takie samo. Moje pasje to uwielbienie, pomaganie ludziom i ewangelizacja. Oficjalnie doglądam trzódki od 2013 roku.
ks. Adam Dworzycki

Kapłan

Tomasz – Lider Wspólnoty od 2013 roku. Moją Pasją jest głoszenie Ewangelii oraz ewangelizacja w nowych formach – dosyć często niekonwencjonalnych. Moim marzeniem jest aby Nasza Wspólnota była w Jego ręku…We wspólnocie od 1999r.
Tomasz

Lider

Mąż, ojciec dwójki dzieci. zawodowo zajmuje się handlem, z zamiłowania majsterkowicz we Wspólnocie od 2001 roku.
Daniel

Koordynator

W ruchu charyzmatycznym od 1992 roku. We Wspólnocie od 2006 r. Moją pasją od początku przygody z Panem jest uwielbienie. Szczególną rolę w tej dziedzinie zajmuje muzyka. Boża obecność i moc wzywa mnie do oddawania Mu chwały całym swoim życiem. Koordynator Wspólnoty od 2016 roku.
Andrzej

Koordynator

We wspólnocie jestem od 1996. Trochę opowiadam o Bogu.
Przemek

Koordynator

WJR 33.3

WSPÓLNOTA W ZAMOSCIU

W JEGO RĘKU

9 + 8 =

Bądźmy w kontakcie

e-mail: info@wjegoreku.pl