Temat 7 – pielęgnuj współczucie

Prz 14, 31; Prz 19, 17 Prz 22, 9; 14,21 Prz 28, 27; 31, 20 Ml 3, 10 Mt 6, 19-34; Mt 19, 16-30;  Łk 12, 13-34; Łk 16, 1-15; Dz 2, 44-45; Dz 4, 32-37; 2 Kor 9, 6-15; 1 Tm 6, 17-19 Jk 2, 15-16 2 Kor 8, 9; 1 J 3, 17-18 Pytania na małą grupę: Jak można Twoim zdaniem...

Temat 6: Mądrze wybieraj przyjaciół

Fragmenty do rozważania na Namiocie spotkania Syr 6, 5-16 Prz 4, 9-14 Prz 13,20 1Kor 15, 33 Prz 6, 16-19 Prz 16, 18 Wj 33, 11 Rz 2, 1-4 Prz 16, 28a Mt 5, 9 Ps 120 Prz 17,17 Prz 10, 18-21 Prz 12, 18 Prz 17, 20 Prz 15,4 Syr 3, 17n Prz 1, 10-19 Mądrze wybieraj przyjaciół...

Temat 5 – mów prawdę

Fragmenty:   J14, 6   J8, 31n   Łk 8, 16-18   Mt 15, 11   Rz 3, 9-18   Ef4, 25   Ef 4, 29-32   Mt 5, 33-37   Syr 20, 24-31   Prz 17, 7   Syr 6, 5   Syr  4, 28n   Syr 27, 9   Prz 15, 28n   Syr 34,4 Prz 10, 19n   Mała Grupa:   Podziel się swoim doświadczeniem, kiedy...

Temat 4 – Dyscyplina

Dyscyplina – fragmenty do rozważania na Namiocie spotkania Łk 9, 62 Łk 8,15 Rz 5, 3n Jk 1, 4 Prz 19, 18 Syr 14, 20n Ap 3, 19a Rdz 2, 2n Prz 10, 17 Prz 13, 18n Prz 22, 15 Prz 23, 23 Mdr 3, 11 Mdr 7, 8-14     Dyscyplina – pytania na małą grupę   W jakich...

Temat 3 – Czyń dobro

Pytania dla grup dzielenia: 1. Kiedy czułeś się dobrze po udzieleniu pomocy osobie potrzebującej? Jak wyglądało to doświadczenie? 2. Dlaczego duchowe ożywienie jest tak istotne, abyś miał energię do czynienia dobra? 3. Co musisz zrobić, aby ograniczyć siebie w...

Temat 2 – Przejmuj inicjatywę

Fragmenty do Namiotu Spotkania: Łk 9, 57-62 Mt 19, 16-22 Łk 16, 1-8 Kol 3, 23 Łk 15, 25-32 J 3, 8 Prz 19, 24 Prz 26, 14 Prz 6, 9-11 prz 22, 13 Syr 4, 29 Prz 10, 26 Prz 15, 19 Prz 20, 4   pytanie na małą grupę: W czym wykazujesz się największym zaangażowaniem i...