Fragmenty do rozważania na Namiocie spotkania

Syr 6, 5-16

Prz 4, 9-14

Prz 13,20

1Kor 15, 33

Prz 6, 16-19

Prz 16, 18

Wj 33, 11

Rz 2, 1-4

Prz 16, 28a

Mt 5, 9

Ps 120

Prz 17,17

Prz 10, 18-21

Prz 12, 18

Prz 17, 20

Prz 15,4

Syr 3, 17n

Prz 1, 10-19

Mądrze wybieraj przyjaciół – pytania na małą grupę

  1. czy masz wokół siebie kilka zaufanych osób (osobę), które możesz nazwać przyjaciółmi?
  2. co wg ciebie jest najważniejsze w przyjaźni i dlaczego?
  3. czy wg ciebie przyjaźń z kimś, kto mieści się w spisie z Prz 6, 16-19 jest możliwa? tak/nie – dlaczego tak sądzisz?