Prz 14, 31; Prz 19, 17

Prz 22, 9; 14,21

Prz 28, 27; 31, 20

Ml 3, 10

Mt 6, 19-34;

Mt 19, 16-30;

 Łk 12, 13-34;

Łk 16, 1-15;

Dz 2, 44-45;

Dz 4, 32-37;

2 Kor 9, 6-15;

1 Tm 6, 17-19

Jk 2, 15-16

2 Kor 8, 9; 1 J 3, 17-18

Pytania na małą grupę:

  1. Jak można Twoim zdaniem otworzyć się na potrzeby biednych?
  2. Jednym ze sposobów na rozwijanie współczucia jest zaangażowanie się w pomoc biednym. Czy masz takie doświadczenia i co z nich wynika?
  3. Budowanie relacji międzyludzkich jest ważnym ogniwem w kwestii rozwijania współczucia. Jakie relacje zbudowałeś lub mógłbyś zbudować?