Pytania dla grup dzielenia:

1. Kiedy czułeś się dobrze po udzieleniu pomocy osobie potrzebującej? Jak wyglądało to doświadczenie?

2. Dlaczego duchowe ożywienie jest tak istotne, abyś miał energię do czynienia dobra?

3. Co musisz zrobić, aby ograniczyć siebie w czynieniu dobra, albo zaangażować się w możliwe dla Ciebie akty dobroci?

__________________________

Namiot Spotkania:

Łk, 10,25-37

Mt 25,34-40

Gal 6,9-10

Dz 20,34-35

Gal 6,1-2

Rz 12,15-17

Ps 41,1-4

Prz 11,17

Ef 2,10

Prz 3,27

2 Tes 3,6-15

Łk 14,12-14