PRACA Z MYŚLAMI PROPONOWANE FRAGMENTY

Łk 4, 1-13  Zwróć uwagę na postawę Jezusa – jak broni się przed pokusami i na wyrafinowany sposób kuszenia- czy szatan namawia Go we wszystkich przypadkach do czegoś złego, czy potrafi posługiwać się cytatami z Biblii, opacznie wykorzystywanymi?

Mt 26, 40-41 Czy słowa Jezusa o radzeniu sobie z pokusą miały zastosowanie tylko do tej sytuacji, czy tez szersze znaczenie? Co oznacza czuwać?

Jk 1,12-15  Jak rozumieć ten pochód zła opisany w tym fragmencie?

1 Kor 10, 12-13 W jaki sposób Bóg może nam pomóc w sytuacji pokusy? Jak uzyskać tę pomoc?

2 Kor 12, 7-10 Jak rozumiesz ten fragment i słowa – moc w słabości się doskonali?

 

Mt 6,25-34 Walkę z jaką pokusą przedstawia tu Jezus? Gdzie chce byśmy kierowali myśli? Jeszcze raz wczorajszy fragment. Co znaczą słowa Jezusa, aby nie troszczyć się o jutro? Na czym Jezus chce abyśmy się skupili?

Mk 10, 17-25 Czy ten młody człowiek miał dobrą wolę? Czy był świadomy swojego problemu, jakiego? Jaki środek zaproponował mu Jezus i dlaczego?

Rz 7, 18-24 O jakich skłonnościach i skąd pochodzących mówi tu św. Paweł? Czy podzielasz Jego spojrzenie na ten problem, czy uważasz, że przesadza?

2 Sm 11, 2 – 12,7a Wiem, że ta historia jest trochę długa, ale jest jedna z bardziej poruszających dla problemu pokusy i grzechu. W którym momencie Dawid mógł skutecznie zwalczyć pokusę? Dlaczego Dawid w trakcie opowiadania Natana nie zorientował się, ze to historia o nim samym? Słabością Dawida był jego pociąg do kobiet. Czy potrafiłbyś określić w której dziedzinie Ty jesteś podatny/a na kuszenie?

Łk 11,4 Dlaczego w tak bardzo fundamentalnym dla Jezusa tekście Modlitwy, wskazuje on na wezwanie – nie dopuść, byśmy ulegli pokusie? Czy kwestia walki z pokusami jest naszą, Jego sprawą czy naszą wspólną?

Rz 12, 2 Jak rozumiesz to odnawianie umysłu, o które zwraca się Paweł? W jaki sposób nasz umysł może być lepiej przygotowany do rozpoznania tego, co jest wolą Boga wobec naszego życia?

Ef 4, 14-24 Tu w szerszym kontekście Paweł jeszcze raz wskazuje na konieczność odnawiania umysłu. Zwróć uwagę na kontrast z umysłem pogrążonym w mroku. Jakie są przyczyny tego pogrążenia się umysłu ludzkiego w mroku?

Łk 8, 4-15 To dobrze znam znana przypowieść o siewcy. Czy możesz jednak odnaleźć słowo pokusa i przyjrzeć się jak Jezus tłumaczy jej działanie i skutki poddania się pokusie? Czy Jezus tylko w odniesieniu do jednej / z czterech przez Niego opisywanych/grupy ludzi mówi o działaniu pokusy?

PROPOZYCJE ZAGADNIEŃ DO ROZWAŻENIA NA MAŁEJ GRUPIE

  1. Czy uważasz, ze doświadczasz kuszenia, pokus w swoim życiu, czy też nie – czy mógłbyś podać przykłady? Jeśli nie doświadczasz – jaka jest tego przyczyna?
  2. Czy udało ci się kiedyś przezwyciężyć pokusę, jakimi sposobami, czy mógłbyś opisać Twoje doświadczenie?
  3. Czy w trakcie wykładu wprowadzającego lub lektury książki Rozwój znalazłeś coś, co nadaje się do praktycznego zastosowania w pracy z myślami?