Kolejne nauczanie formacyjne 17 stycznia 2014r.

Pytania na modlitwę osobistą:

1.      Ef 4, 26 Jak rozumiesz te słowa?

2.      J 2, 13-17 Czy postawa Jezusa była właściwa? Czy i jak mamy się na Nim wzorować w tym aspekcie?

3.      Rz 12, 14-15 Czy te słowa oznaczają, że mamy przystosowywać swoje postawy do postaw innych ludzi? Czy oznacza to rodzaj fałszywego postępowania, aby zaskarbić sobie ich przychylność?

4.      Wiemy, ze w ludzkim życiu są różne chwile – lepsze i gorsze. Jak zrozumieć słowo 1 Tes 5, 16?

5.       Łk 12, 4-5 O kogo w tym fragmencie chodzi? Co to znaczy odczuwać lęk wobec tej osoby?

6.      Mt 14, 22-33 Jakiej postawy wymagał Jezus od Piotra? Jaka był relacja miedzy lękiem, odwagą i wiarą?

7.      Łk 22, 39-46 Czy Twoim zdaniem zachowanie, prośba Jezusa były dowodem Jego słabości, słabości Jego charakteru czy też Jezus może pozostawać dla nas wzorem i w tej sytuacji? Dlaczego?

8.      Łk 10, 21; Dz 13, 44-52 Czy uważasz, że Duch Św. ma jakiś wpływ na nasza sferę emocjonalną? Jaki?

9.      2 Kor 7, 8-16 Jak rozumiesz smutek, o którym pisze św. Paweł?

10.  2 Kor 7, 5-7 Spróbuj przyjrzeć się uczuciom jakie towarzyszyły Pawłowi, gdy przyjechał do Macedonii oraz w jaki sposób św. Paweł zachował się w reakcji na nie.

11.  Flp 2, 1-4 Czy Twoim zdaniem w tym fragmencie św. Paweł zachęca nas, abyśmy dążyli do tego, żeby czuć się gorsi od innych lub uważać się za gorszych lub innych? Jaki jest sens Jego wypowiedzi?

12.  Rz 12, 9-13; 17-18 Czy Twoim zdaniem można kochać miłością chrześcijańską innego człowieka mimo że nie czuje się do niego pozytywnych uczuć?

13.  Hbr 4, 14-16 Czy Jezus może nam pomoc w naszych zmaganiach o uporządkowanie naszej sfery uczuciowej?

14.  2 Kor 1, 3-5; Dz 9, 31 W jaki sposób i na jakim poziomie naszego wnętrza możemy doświadczać tej pociechy, o której pisze św. Paweł?

 

 

Pytania-propozycje do małej grupy

1.       Czy z nauczania wyniosłeś coś nowego lub/i co najbardziej zapamiętałeś z nauczania?

2.       Czy możesz odróżnić emocje od reakcji na nie? Czy możesz podać przykłady ze swojego życia działania pod wpływem emocji i działania, które było niezależne od Twoich emocji?

3.       Co dla Ciebie znaczą słowa Jezusa: „ Nie bójcie się” i w jaki sposób możesz je realizować w Twoim życiu?