Pytania i tekst biblijny do rozważania na każdy dzień

 

 1. Czy potrafisz odpowiedzieć na pytanie „kim jesteś?” Co to pytanie oznacza dla Ciebie? Wj 32, 25-30

 2. Czy znasz siebie? Czy potrafisz przewidzieć swoje zachowanie i motywy jakimi się kierujesz? Mt 15, 15. 18-20a

 3. Czy a jeśli tak to w jaki sposób analizujesz sytuacje ze swojego życia? Ps 1

 4. Do czego wykorzystujesz analizę tego co widzisz w swoim życiu/postępowaniu? Mt 23,1-8

 5. Co blokuje Cię/hamuje przed rozmyślaniem o sobie/swoim życiu/postępowaniu? Mk 6, 30-32

 6. Czy jest coś co widzisz, że wymaga zmiany a Ty nic z tym nie robisz? Mt 25, 14-30

 7. Czy szukasz wymówek dla zmiany swojego życia/postępowania? Wymień je Łk 14, 16-24

 8. Czy widzisz w swoim życiu elementy coś co możesz określić jako „ja fałszywe”? Jeśli tak, co to jest? J 8, 31n

 9. Czy potrafisz wymienić swoje słabości? Wymień je. Co możesz z nimi zrobić? Łk 15, 17-24

 10. Jakie uczucia budzą się w Tobie kiedy doświadczasz własnej słabości? Ps 51, Oz 6,6

 11. Czy dostrzegasz swoje mocne strony, to w czym jesteś dobry? Wymień 1 Sm 16, 1-13

 12. Jakie uczucia, myśli budzą się w Tobie kiedy dajesz sobie czas na przemyślanie, na zatrzymanie się i przyjrzenie swojemu życiu? Jak byś je określił – czy są motywujące czy destrukcyjne? Ps 3

 13. Czy dostrzegasz w swoim otoczeniu ludzi, których słowa lub zachowania są dla Ciebie trudne bądź do zniesienia? Jeśli tak, dlaczego tak na Ciebie działają? Łk 18, 2-5

 14. Jaki dla Ciebie model poznawania własnego wnętrza jest najlepszy (najbardziej owocny)? Modlitwa, Słowo Boże, drugi człowiek, coś innego? Jak z tego korzystasz? Ps 37, 23-31

 

Pyt. do dzielenia na Małej Grupie

 

 1. Czy a jeśli tak to w jaki sposób zabiegasz o poznanie swojego wnętrza (swoich motywacji, swojego postępowania, reakcji itp.)?

 2. Podziel się jedną rzeczą, którą widzisz/odkryłeś w sobie i którą udało Ci się zmienić lub z którą sobie jeszcze nie radzisz.