Pytania do rozważań podczas Namiotu Spotkania.

 

 

             Tylko prawda o nas samych wyzwoli nas. Módlmy się, by uzmysłowić sobie,

 że  u naszego początku i na końcu naszego ziemskiego życia jest Miłość.

 

 

1. Co stanowi o mojej wartości? Czy  uważam, że można  ją budować samemu, a może

 w oparciu o opinie i stosunek do mnie innych ludzi?

 

 

2. W jakim okresie mego życia  przyszła refleksja nad istotą własnej wartości? Jakie okoliczności były przyczyną tego rodzaju rozmyślań?

 

 

3. W jakich sytuacjach pojawia się u mnie tzw. poczucie mojej mniejszej wartości?

 

 

4. Czy uważam, że wartość drugiego człowieka jest równa mojej, czy też nie? 1J 3,16-18

 

 

5. Czy mam przeszkody w uznaniu, że podstawą mojej wartości jest Miłość Boża, która

jest nieskończona i zawsze we mnie obecna? Co sądzę o bezinteresowności Stwórcy?

Ps 62,1-9

 

 

6. Jaki wpływ na funkcjonowanie we mnie mechanizmów obronnych, takich jak: unikanie

trudnych sytuacji czy agresywny stosunek do osób o innych poglądach, będzie miało

przyjęcie prawdy, że jestem osobą bezwarunkowo i trwale kochaną przez Boga?

 

 

7. Czy przekonanie, iż każdy człowiek został stworzony przez Boga z miłości i dla miłości

wywiera wpływ na moje pojmowanie własnej wartości i na ocenę wartości innych ludzi?

1J 3,1-3

 

 

8.Jakie skutki dla mego rozwoju może mieć  przyjęcie, że wartość człowieka opiera się na niekończącej się i wszechogarniającej miłości Boga? 1J 1,1-4

 

 

9. Jakie znaczenie w odkrywaniu naszej wartości ma afirmacja, czyli uznanie, aprobata,

potwierdzenie ze strony środowiska, a jaka rolę odgrywa tu praca nad sobą?

 

 

10. W jaki sposób tzw. niskie poczucie własnej wartości może budować pychę ludzką?

Czy dostrzegam w sobie ,,boskie aspiracje”? Mt 7,1-5

 

 

11. Czy zdarza mi się osądzać innych ludzi ? Czy kieruje mną wtedy nieufność i przekonanie,

że ludzie są źli, a może akceptacja własnych słabości ma wpływ na moje sądy o innych?

Łk 18,10-14

 

 

12. Co uzyskuję w zamian struktur ochronnych JA FAŁSZYWEGO , gdy nawiążę kontakt

z własną wartością czyli z Miłością Boga? Świat przecież  nadal jest dla mnie zagrożeniem.

Rz 5,1-5

 

 

13. Jak  rozumiem stwierdzenie, iż JA PRAWDZIWE jest potencjalną pojemnością

na łaskę?

 

 

14. Czy odkrycie własnej wartości i utrzymywanie kontaktu z nią uwalnia mnie

od okoliczności zewnętrznych i od samego siebie? Jak bardzo zmienia mnie świadomość,

że mam źródło życia w sobie? 1J 4,18

 

 

 

 

 

 

Zagadnienia do rozważań na małej grupie.

 

 

 

1. Co stanowi o wartości człowieka i czy naszą wartość trzeba budować, udowadniać jej

posiadanie, pracować nad nią, czy może się ona zwiększać lub zmniejszać?

 

 

 

 

2. Na czym polega znaczenie afirmacji w procesie odkrywania własnej wartości?

Czy istnieje różnica między jej potrzebą w okresie dzieciństwa w porównaniu z okresem

życia dorosłego człowieka?

 

 

3. Czy odkrywając w sobie ,,boskie aspiracje”  JA FAŁSZYWEGO decyduję się na ich

zwalczanie?

 

 

 

 

4. Jak oceniam własną wartość w świetle stwierdzenia św. Atanazego zawartego w KKK

 nr 460, iż ,,Syn Boży  stał się człowiekiem, abyśmy stali się bogami”.