MODLITWA  DO BOGA – pytania do modlitwy indywidualnej

1. Co jest celem mojego życia? Mt6,19-21

2. Czym jest dla mnie modlitwa?

3. Dlaczego się modlę?  Prz3,3-6

4. Jak wygląda moja modlitwa (czas, pory dnia, warunki zewnętrzne i wewnętrzne itp.)? Mt6,5-8

5. Jak często się modlę? 1Tes 5,17

6. 1 Krl 19,9a.11-13 Czy na modlitwie szukam Boga? Co robię, aby mieć coraz większą świadomość obecności Boga podczas modlitwy?”

7. Czy jestem gorliwy w modlitwie? Rz12,11; Ap3,14-22

8. Jakie formy modlitwy sobie wypracowałem? Na jakie najwięcej poświęcam czasu?  Z jakich części składa się moja modlitwa?  Jaką część modlitwy poświęcam na dziękczynienie i uwielbienie Boga? Ps145

9.  Łk 18,9-14 Czy jestem szczery przed Bogiem podczas modlitwy? W czym się to przejawia?

10. Łk 11,9-13 Jak się zachowuję, gdy w ciągu dnia spotykają mnie trudne doświadczenia?  

Gdzie udaję się po pomoc? 

11. Dlaczego nie wszystkie moje modlitwy są wysłuchane?  Jk4,3; Jer29,12-13; 1J 5,14; 1P5,5b

12. Czy doświadczam głębi modlitwy, relacji miłości z miłością osobową –  Jezusem Chrystusem? 

Co wówczas dzieje się w moim sercu? Mt 16,24-27

13. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – pisał św. Hieronim. Jak wygląda moja modlitwa z Pismem Świętym? Co warto zmienić w tym sposobie modlitwy? Hbr12,2a; Hbr4,12; Rz10, 17

14. Jakie etapy przeszła moja modlitwa?   Jakiej modlitwy teraz oczekuje ode mnie Pan?

 

Zagadnienia na małą grupkę do tematu – MODLITWA  DO BOGA

  1. W jakie pułapki związane z modlitwą najczęściej daję się uwikłać? Co mogę zmienić?
  2. Przeanalizuj swoją modlitwę z ostatnich kilku lat. Czy moja modlitwa uległa zmianie? Na czym polega ta zmiana? Czym jest ona spowodowana?