Podstawa do rozważań nad problemem

miłości samego siebie.

 

 

1. /Łk 6,37/ Czy dostrzegasz różnicę między osądzaniem a ocenianiem siebie?

Czy przyjmujesz krytyczną postawę wobec siebie, czy też starasz się dostrzegać w sobie zarówno dobre jak i złe cechy?

 

2./ Ef. 5,29-30/ Dlaczego Św. Paweł akceptuje dbałość człowieka o własne ciało?

czy jest to chrześcijański objaw miłości samego siebie?

 

3. /Łk 7,12-13/ Pan Jezus okazuje w wyraźny sposób współczucie osieroconej matce. Czy potrafisz okazać litość samemu sobie? Jak mądrze okazać wsparcie naszemu zranionemu wnętrzu?

 

4. /Mt 7,14/ Kto może wejść przez ,,ciasną bramę” do życia wiecznego? Jakich myśli, wspomnień, nawyków musimy pozbyć się z miłości do siebie, by jak dziecko zmieścić się

na wąskiej drodze i w ciasnej bramie?

 

5. Jakie znaczenie dla życia człowieka ma miłość samego siebie? W jaki sposób

ochrania nas ona przed agresja świata?

 

6. /Mk 10,13-14/ Co tak cennego widział Jezus w osobach dzieci, że surowo skarcił

apostołów? Czy uważasz, że Ty nie możesz z powodu swojej niedoskonałości /wad, uchybień/ spontanicznie, jak dzieci, podejść do Jezusa?

 

7./ Łk 10, 26-27/ Jaką zależność dostrzegasz pomiędzy miłowaniem Boga

i miłowaniem bliźniego a miłością samego siebie? Czym jest miłość samego siebie, że Jezus

dał nam ją jako wzór miłości?

 

8. Czy Twoim zdaniem Jezus chciał, byśmy uważali się za ludzi, którzy maja same wady i nie nic potrafią. Jak mamy widzieć samego siebie zgodnie z nauczaniem Jezusa.?

 

9. /Flp 4,8/ Czy miłość samego siebie jest niezmienna? W jakich warunkach miłość jaką odczuwa chrześcijanin do samego siebie może dojrzewać?

 

 

10. Łk 9,25/ Co możesz w swojej sytuacji, z prawdziwej miłości do siebie zrobić,

aby nie stracić szansy na życie wieczne?

 

11. /Łk 14,26/ Czy Pan Jezus zaprzecza tu nakazowi miłowania samego siebie? Jaki sposób miłości samego siebie ma porzucić chrześcijanin?

 

12. / Kol 4,5-6/ W jaki sposób chrześcijańska miłość samego siebie umożliwia nam kontakt z bliźnimi, którzy nie znają Jezusa lub o nim zapomnieli? Czy świadomość własnych wad i mądra akceptacja niepowodzeń może być pożyteczna w dotarciu do ich serc?

 

 

 

 

 

Pytania na małą grupę.

 

1. W jaki sposób okazujesz sobie samemu dojrzałą, chrześcijańską miłość.

Czy obejmuje ona również stawiane sobie wymagań /Łk 10,26-27/ ?

 

2. / 1J 3, 2-4 i Wj 20,3-17/ W jaki sposób stosując się do nakazów zawartych

w Dekalogu możemy okazać sobie samemu miłość? Czy przykazania Boże mogą stanowić

dla nas ochronę przed szkodzeniu samemu sobie?