Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a najdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7, 7);

Otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie
(Mt 21, 22);


Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie
(Mt 26, 41).