Zagadnienia i pytania do konferencji z 21 października 2011:
Jakich duchowych spostrzeżeń zdołałeś dziś dokonać?
Jakie zobowiązania co do Twojego życia nasunęły Ci się na myśl?
Jak mogą dzięki temu zmienić się Twoje postawy i zachowania?
Do osobistego odkrywania:
1. Przeczytaj fragmenty z Księgi Rodzaju – 17,4-5; 32,28. Dlaczego Bóg zmienia imiona tych ludzi?
2. Przeczytaj fragm. z Księgi Ozeasza 1,3-9 i Ewangelii wg św. Mateusza 1,21. W jaki sposób Bóg celowo użył tych imion?
3. Gdy wypowiadamy lub wyśpiewujemy Imię Boga, musimy to czynić z rozmysłem. Co jest dla Ciebie największą trudnością w przestrzeganiu tej zasady? Dlaczego złem jest nadużywanie Imienia Bożego?
4. Przeczytaj Kol 3,17. Zastanów się jaki związek ma wzywania Bożego Imienia z mówieniem w ogóle?
5. Pomyśl o sposobach, na jakie wypowiadasz Imię Pana, Imię Jezus, imiona NMP i świętych Pańskich rozmyślnie (jak w otwartym buncie), czy nieumyślnie (np. z braku samokontroli)?
6. Przeczytaj Mt 6,9-13. Sporządź listę praktycznych sposobów, jakimi możesz uświęcić Imię Boga. Który z nich może być następnym krokiem w Twoim podążaniu za Chrystusem?

 

Wskazówki do modlitwy:
W czasie modlitwy regularnie zwracaj się do Boga imionami, które nadane są mu w Biblii
Przeczytaj 2Tm 2,11-13. Jeśli widzisz grzechy przeciwko Imieniu Boga – wyznaj je podczas spowiedzi i proś Ducha Świętego, aby Cię w tym przemieniał
Wybierz dojrzałego w wierze chrześcijanina i pozwól mu kontrolować to, w jaki sposób używasz Imienia Pana na co dzień.