Od momentu powstania Wspólnoty zawsze staraliśmy się kłaść naciska na ubogacanie się Słowem Bożym. Dlatego we Wspólnocie zaczęliśmy szukać osób, które mogłyby na naszych spotkaniach mówić katechezy. Bóg w swojej ogromnej hojności od początku obdarzał nas ludźmi, których w szczególny sposób namaszczał na głosicieli Słowa. W swoich katechezach zawsze zabiegaliśmy, aby Słowa Ewangelii odnieść do naszych czasów, nie zapominając o ich ponadczasowym przesłaniu, że Bóg kocha każdego człowieka i chce dla niego szczęścia w pełni (por. J 10, 10). Na naszych spotkaniach gościliśmy i gościmy również kapłanów, braci i siostry z innych wspólnot, którzy dzielą się z nami swoją wiarą i mądrością. Szczególnie znani goście służą nam podczas corocznych rekolekcji wakacyjnych. W tym gronie znaleźli się m.in. Andrzej Solecki ze Wspólnoty „Miasto na Górze” z Bielska-Białej, ks. dr Mirosław Cholewa, Jacek Dudzic z ICPE, czy o. Bogdan Kocańda OFM<

Reflection

W 2004 r. powstała w naszej Wspólnocie diakonia nauczycielska, która skupiła osoby głoszące Słowo Boże. Działanie w ramach diakonii pozwoliło nam jeszcze lepiej zrozumieć problemy z jakimi spotykają się dziś chrześcijanie. Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, krytycznymi uwagami i sugestiami pomaga nam jeszcze lepiej docierać do tych, którzy szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania o Boga i bycie Jego uczniem w dzisiejszych czasach.