Podstawa do rozważań nad problemem

cierpienia neurotycznego i cierpienia rozwojowego.

 

 

 

 

1.Czy doświadczasz innego bólu niż ból fizyczny  /Ps  55, 5-8/?

 

 

2. Czy odczuwasz konkretny rodzaj cierpienia neurotycznego i dostrzegasz jego wpływ

    na kształt Twojego życia /Syr 3,27-29;/?

 

 

3. Czy czując ból neurotyczny próbujesz odnaleźć jego przyczynę czy unikasz analizowania

    tej sytuacji? / Rdz 3,7/ ?

 

 

4. Czy podejmujesz próby zapobiegania cierpieniu neurotycznemu i czy osiągasz pozytywne

    rezultaty?/ Mt 16,22/ ?

 

 

5. Do czego doprowadza życie w komforcie emocjonalnym polegającym na tłumieniu bólu

   neurotycznego /Mt10,38 / ?

 

 

6. Jak rozumiesz stwierdzenie, iż cierpienie rozwojowe polega na dobrowolnym przyjmowaniu cierpienia neurotycznego, które już jest w naszym życiu, a nie szukaniu nowego cierpienia. /Mt 11,30/.             

 

 

7. Jak oceniasz perspektywę konieczności wystawienia się na cierpienie rozwojowe w celu

   ograniczenia cierpienia neurotycznego /J. 3, 3-7/ ?

 

 

8. Czy możesz wskazać powód, dla którego chcesz wyzwolić się od cierpienia      neurotycznego?/ Ps 1,3/ ?

 

 

9. Czy mamy narzędzia wspomagające w podjęciu cierpienia rozwojowego /2Tm 1,7/ ?

 

 

10. Przemyśl jakie skutki wywoła  zgoda na ból  w przypadku konkretnego   cierpienia                 neurotycznego np. lęku.  /Ap. 4,29/.

 

 

11.  Jakie znaczenie ma wytrwałość w znoszeniu cierpienia rozwojowego /Syr 2,1-5/ ?

 

 

12. Czy można spodziewać się pomocy w znoszeniu cierpienia rozwojowego /Syr 51,8;

1P 5,10/?

 

 

13. Mt. 11,28  Czy widzisz tu obietnicę  kresu cierpienia neurotycznego?

 

 

14. Ps 92, 13-16 Jakie perspektywy roztacza psalmista dla tych,  którzy mimo cierpienia,

zaparli się siebie i oddali życie Bogu.

 

 

Pytania na Małą Grupę.

 

 

1.Czy można uleczyć ból neurotyczny życiowymi przyjemnościami? Prz 23,31

 

 

2. Porównaj reakcję św. Piotra w scenie opisanej w Łk. 22,55-62 z nauczaniem Jezusa

   zawartym w Mt 16, 24-26.