Pytania na małą grupę do nauczania „Ja fałszywe”

Jak rozumiem pojęcie „ja fałszywego” i „ja prawdziwego”?

W jaki sposób objawia się „ja fałszywe”?

Co mogę zrobić, aby je w sobie odkryć?

Czy chcę w sobie odkryć „ ja fałszywe”? Dlaczego?

Jeśli wystarczy czasu można rozważyć Rz 8,14-25

 

 

Pytania na Namiot Spotkania do nauczania „Ja fałszywe”

 

KAŻDEGO DNIA PROSIĆ PANA O ŁASKĘ SZCZEREGO STAWANIA W JEGO OBECNOŚCI I O ŁASKĘ ODKRYCIA W SOBIE „JA FAŁSZYWEGO”- Ga 5,1

 

1.Odpowiedzieć sobie na pytanie, które Pan Bóg zadał Adamowi: „Adamie gdzie jesteś?”Rdz 3,9-12

Czy ja ukrywam się przed Bogiem i ludźmi? Syr 16,17-23. Co ukrywam?

2.Czy ja się boję? Czego się boję? Mdr 9,1-6. Przed czym odczuwam lęk? 1 J 4,18

3. Jak reaguję na niewiadomą i lęk? Mt 14,22-32; Ap 1,17-18a

4. Jak reaguję na sytuacje, gdy o czymś mam zadecydować a inni mają inne spojrzenie? Syr 7,1-6

Jak reaguję na sytuacje, gdy inni mają podjąć decyzję a ja mam się podporządkować?

5. Czy znoszę siebie, swoje zachowanie, swój wygląd, zdrowie, sytuację materialną, bytową itp.?

Jak reaguję, gdy inni wypowiadają się na temat mojego wyglądu, zdrowia, sytuacji materialnej, bytowej itp.?

6. Gdzie uciekam? W jakie formy pasji (np. sportu), spotkań (np. religijnych), uzależnień (np. od telewizji, gier komputerowych, internetu, słodyczy), używek (np. papierosów)? Syr 6,2-4

7. Czy towarzyszy mi wstyd? W jakich sytuacjach? Co wtedy robię? Syr 4,20-27

8. W jakich sytuacjach zachowuję się agresywnie? Jakie zachowania mnie prowokują? Kiedy atakuję innych? Mdr 1,12-15

9. Co mogę powiedzieć o moim świecie wewnętrznym: sposobie myślenia, poglądach, postawach intelektualnych? Czy nie tworzę w swojej głowie „jedynego słusznego sposobu myślenia”? 1 Tym 6,11-16

10. Jaki model mechanizmów obronnych przyjmuję? Czy żyję w izolacji od innych? Jakich dziedzin dotyczy ta izolacja?

Czy żyję w poczuciu braku własnej wartości, przekonaniu o swojej nieatrakcyjności, braku inteligencji, poczuciu bycia niepotrzebnym itp.? Jak często doświadczam smutku z tego powodu? Jak często podejmuję wyzwania i relacje, w których przeczuwam, że może mi coś nie wyjść lub mogę poczuć się odrzucony? Łk 6,43-45

11. Czy sprawiam wrażenie duszy towarzystwa, osoby szczęśliwej, bez problemów,? Jak się czuję wewnętrznie? Co powoduje, że w taki sposób się zachowuję? Czym to zachowanie jest powodowane? Jeżeli jest inaczej to, co się ze mną dzieje? Czy nie chowam się przed innymi by nie być zauważonym i mieć „święty spokój”? W jakich sytuacjach nadrabiam miną, aby czuć się akceptowany?

12. W jaki sposób próbuję udowodnić swoje znaczenie i swoją wartość? Jaką „karierę” próbuję zrobić by innym się pokazać? Syr 6,2-4

W jakich dziedzinach jestem naprawdę dobry lub uzdolniony? Czy nie wmawiam sobie, że czegoś nie jestem w stanie wykonać, chociaż w głębi serca czuję, że jest to nieprawda? Czego to dotyczy?

W jakichś sytuacjach unikam brania na siebie odpowiedzialności za działanie? W jakich dziedzinach? Dlaczego wycofuje się od brania odpowiedzialności lub obawiam się tego?

13. Jak traktuje innych? Czy kocham ich „za coś” lub „po coś”? Prz 3,1-4; Prz 3,7-8,

Prz 3,11-12.

Co mnie zniechęca w drugim człowieku (wygląd, mowa, ubiór, styl życia itp.)?

14. Czy chcę doświadczyć prawdziwego cudu wolności i życia z „ja prawdziwym”? Jakich dziedzin życia ma ono dotyczyć? Jak często proszę Pana o łaskę życia z „ja prawdziwym”?

Iz 43, 1-13 ; Iz 44, 1-8