Propozycje rozważań

 

1. Co tak naprawdę chcesz osiągnąć i czego pragniesz podejmując trud duchowego rozwoju? Mt 5,13-16
2. Czy tak samo pragniesz jedności z drugim człowiekiem jak jedności z Bogiem? Rz 12,4-5
3. Czy jesteś gotowy przemieniać swoje serce, aby w pełni służyć drugiemu człowiekowi ? Ef4, 11-13
4. Czy masz zapał i odwagę świadczyć o Bogu wśród ludzi, których spotykasz? 1J1,1-3
5.Na podstawie fragmentu Ł14,12-14 rozważ w swoim sercu, jakie naprawdę są motywy Twoich dobrych uczynków?
6. Czy Twoja miłość to prawdziwy dar z siebie? Czy Twoja miłość ma uszy, oczy i ręce? Postaraj się wymienić przed samym sobą swoje działania dla dobra i rozwoju drugiego człowieka?
7.Na podstawie fragmentu Mt 5,43-45 spróbuj porównać swój stosunek do osób, które Cię w jakiś sposób skrzywdziły?
8. Rozważ w swoim sercu czy podejmujesz działania by Twoi bliscy duchowo się umacniali? Hbr 10,24-25
9.  Czy twoje serce jest otwarte dla tych którzy są w potrzebie? Ga 6,1-5
10. Poproś Ducha Świętego, abyś z mądrością dzielił się tym co odkryłeś na drodze swojego duchowego rozwoju Kol.4,5-6
11. 2 Tym 3,14-17 w oparciu o fragment Pisma Świętego poproś Ducha Świętego, aby Słowo Boga przysposobiło Cię do każdego dobrego czynu.
12. Przeczytaj Dz2, 41b-47 i pomódl się o Wspólnotę, w której jesteś, aby była miejscem duchowego wzrostu.

 

            Pytania do rozważenia w grupach;

 

1. Flp3,1-2, Mt2,1-2,9-11 Podziel się tym co przeżyłeś przez te ostatnie miesiące podejmując trud duchowego rozwoju.
2. Czy Twój stosunek do drugiego człowieka  zmienił się w jakiś sposób, spróbuj nazwać te zmiany.