ZMIANY

1. Czy jesteś świadomy tego, że należysz do pewnej społeczności bliskich ci osób? Jak ich postrzegasz i jak z nimi współpracujesz (rodzina, Kościół, wspólnota, praca, znajomi)? (Jk 2,5)

2. Czy będąc w obecnej sytuacji zastanawiałeś się nad swoim życiem?  (Jk 4,14-15; J 8,12)

3. Czy będąc w określonym systemie (rodzina, Kościół, wspólnota, praca, znajomi) wykonujesz zadania, które są Ci powierzone z radością czy z niechęcią? Dlaczego? (Rz 8, 5-7)

4. Jak postrzegasz siebie, swoje życie w odniesieniu do słów św. Pawła w liście do Rzymian?
(Rz 7, 15-25)    

5. Zastanów się czy w obecnej sytuacji w jakiej jesteś możesz coś zmienić, by być bliżej Boga i Jego woli (Hbr 13,1-3)

6. Jeżeli nastąpi jakaś zmiana w Twoim życiu, zmiana bez Twojego udziału, co z Tobą się dzieje? Przypatrz się tej sytuacji i wyciągnij mądre wnioski.  (Jk 5, 10-11)

7. Jak reagujesz na kryzys, którego się nie spodziewasz, a który się pojawia?  (Łk 13, 1-5)

8. Podejmując ważną decyzję, co się z Tobą dzieje? Jakie uczucia lub reakcje temu towarzyszą? (Mk 5,27-29)

9. Czy jeżeli zdecydujesz się coś w swoim życiu zmienić wracasz do przeszłości, czy tęsknisz za przeszłością, czy też jest ona drogą do teraźniejszości? Jak to postrzegasz? (Mt 10, 34-39)

10. Czy pojawiający się kryzys jest dla Ciebie siłą mobilizującą do modlitwy, refleksji, działania, czy też odbiera Ci siły do życia i wprowadza Cię w stan obojętności lub lęku?
 (Mk 11, 22-25)

11. Czy dokonałeś jakiejś zmiany w swoim życiu? Z czego te zmiany wynikały? Jakimi motywami się kierowałeś? Co było siłą napędową zmian? (J 7, 16-18)

12. Czy wybierając, podejmując decyzje o zmianie przewidujesz skutki? Jak je postrzegasz?

13. Czy wiesz, że Bogu chodzi byś ostatecznie podjął decyzję, by iść bardziej za Nim, a jeśli się pomylisz współdziała nawet z Twoim mylnym wyborem i wskazuje Ci drogę? (Rz 8,28)

14.  Jak często zastanawiasz się, że nasza wierność w małych, drobnych rzeczach, słuchanie Boga w prostych sprawach powoduje, że będzie nam udzielana większa łaska, łaska po łasce.  
(Mt 25, 1)

Pytania na grupę
1.Czy cokolwiek zmieniłeś w swoim życiu. Co z tej zmiany wynikło? Czy były owoce tych zmian? Komu je zawdzięczasz? ( Dz 11, 29: 9, 17-19)

2. Co oznacza dla Ciebie słowo szczęście? Co chciałbyś zmienić w sobie w sytuacji, w jakiej się znajdujesz, aby być szczęśliwym? Czym owo SZCZĘŚCIE  jest uwarunkowane?
(Mt 7, 24-27: Łk 10, 19-20)