Rozbijanie „Ja fałszywego”

 

1. 2 Kor 6,1-2; Czy jest w Tobie szczere pragnienie współpracy z łaską Bożą, aby odrzucić od siebie to, co jest zafałszowane, co jest mechanizmem obronnym oddzielającym Ciebie od Boga, od ludzi i siebie samego. O jakim „czasie” mówi św. Paweł, kiedy ma się to dokonywać?

 

2. Rz 8,28; W jaki sposób do tej pory patrzyłeś/patrzyłaś na minione wydarzenia w swoim życiu? Czy oceniasz je wciąż w kategoriach dobra i zła? O czy zapewnia mnie Pan w swoim Słowie?

 

3. Syr 2,1-9; Przypomnij sobie najłatwiejsze i najtrudniejsze wydarzenia w Twoim życiu. Jakie odczucia towarzyszą Ci gdy je wspominasz? Powierz dziś Panu swą drogę.

 

4. Ps 27,1-6; Czy zdarza Ci się przerzucać odpowiedzialność za to, co się z Tobą dzieje na okoliczności zewnętrzne? Do czego zachęca Cię dziś Psalmista?

 

5. Rz 8,31-39; Jak sądzisz, czy trudne wydarzenia i relacje, których doświadczasz w życiu zbliżają Cię bardziej do Boga, czy też raczej oddalają?

 

6. Ps 25; Jak reagujesz na wydarzenia i osoby dla Ciebie trudne? Czy, jeśli to konieczne, umiesz postawić innym granice, czasem nawet wycofać się? Czy masz odwagę znosić sytuacje i ludzi, z którymi wiążą się niemiłe dla Ciebie wspomnienia i odczucia? Powierz dziś Panu te sprawy w modlitwie psalmem.

 

7 Łk 9,23-25; Czy przypadkiem nie zdarza Ci się uciekać od trudnych okoliczności i relacji? Czy próbowałeś/próbowałaś kiedyś „wejść z nimi w kontakt”, narazić się, by demaskować swoje „Ja fałszywe”? O jakie „zaparcie się” chodzi tu Jezusowi?

 

8. Ga 2,11-14; Czego naprawdę się boisz w relacjach z innymi? Czy doświadczasz „lęku wizerunkowego”, że musisz zawsze dobrze wypadać w oczach innych? Pomyśl, co musiał odczuwać św. Piotr, gdy św. Paweł „przyłapał” go na udawaniu?

 

9. Kol 3,9-10; 1 P 2,1-3; Czy doświadczasz w swoim życiu kłamstwa, koloryzowania, by pokazać się w innym, „lepszym” świetle? Co konkretnie mówi o takiej postawie Słowo Boże?

 

10. 2 Kor 12,9-10; W jaki sposób odnosisz się do samego siebie? Czy umiesz dostrzec słabości? Czy umiesz powiedzieć: tego nie umiem, z tym sobie nie radzę, itp.? Jak myślisz, co mogą oznaczać słowa św. Pawła, że będzie się chlubił ze swoich słabości?

 

11. Ef 5,8-14; Jakie przychodzą do Ciebie myśli i odczucia gdy Twoje słabości stają się jawne dla innych? Do jakiej postawy wzywa na Pan przez św. Pawła?

 

12. Flp 4,4-7; Jakie jest Twoje wewnętrzne usposobienie? Czy jesteś pogodny, czy raczej chodzisz smutny i przygnębiony? Do jakie postawy wzywa mnie św. Paweł?

 

13. Rz 12,12-21; Co rodzi się w Twoich myślach, gdy miałbyś/miałabyś stanąć „oko w oko” z tymi sytuacjami i ludźmi? Czy jesteś gotowy/gotowa wybierać sytuacje trudne, dyskomfortowe świadomie „narażając się” na nie po to, by rozbijać w sobie „Ja fałszywe”?

 

14. 2 Kor 4,7-10; Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że rozwój wymaga wybierania większego dobra w odniesieniu do tego, co dla Ciebie lepsze? Do jakiej postawy wzywa Cię tutaj św. Paweł?

 

 

Pytania na małą grupę:

 

1. W jaki sposób traktowałem/traktowałam do tej pory trudne wydarzenia w życiu? Czy była we mnie chęć współpracy z tymi wydarzeniami dla mojego rozwoju?

 

2. Co myślę o tym, że miałbym/miałabym świadomie wchodzić w sytuacje i relacje, które wywołują napięcie, powodują dyskomfort, w celu przełamania lęków, aby rozprawić się z moim fałszywym „ja”?

 

3. Jakie praktyczne kroki mogę podjąć, by świadomie rozbijać w sobie „ja fałszywe”?