Witaj,
w rozważaniach o modlitwie bardzo pomocne są realistyczne teksty Biblii ją opisujące ze wszystkimi łatwiejszymi i trudniejszymi jej aspektami. Pisali je ludzie o bardzo dużym doświadczeniu na drodze wewnętrznej inspiracji Boga. Zachęcam Cię do spotkania z tymi tekstami, także w czasie modlitwy. Zobaczysz przez nie tylko ich doświadczenie, które chcą nam przekazać, ale i Jego Obecność. Wybrałem te, które pomogły mi uchwycić, na tyle ile potrafię, doświadczenie modlitwy. Powodzenia.

 • Wj 33, 7-11 Obraz modlącego się Mojżesza zapowiada sposób modlitwy, który jest nam znany. W jaki sposób On chce z nami się komunikować? Jak możemy się do Niego zwracać, kim jesteśmy na modlitwie wobec Niego? Czy Bogu zależy na dialogu z Toba na modlitwie?
 • 1 Krl 19, 1-15 Jakiej reakcji Boga spodziewa się Eliasz? Jak przychodzi do niego Bóg? Jakie jest Twoje doświadczenie modlitwy? Czy kiedykolwiek czymś Cie zaskoczyło?
 • 1 Sm 3, 1-18 Czy doświadczałeś kiedyś jakiegoś wezwania, natchnienia do czegoś na modlitwie? Czy łatwo było je rozróżnić? Czy rozeznawałeś je sam, czy z inna osobą? Czy jesteś wrażliwy na Boże wezwania na modlitwie?
 • Ps 34. Ten psalm zawiera wiele rożnych inspiracji do modlitwy i przemyślenia. Które z nich są ci bliskie, wobec których czujesz opór, dlaczego?
 • Jeszcze raz wróćmy do Ps 34. W jaki sposób można wykorzystać na modlitwie wskazówkę z wersu 15 „szukaj pokoju, idź za nim”.
 • Mk 14, 32-41 Autor świadomie kontrastuje tu dwie postawy wobec życia i modlitwy, które są ze sobą związane. Modlitwa i życie wymagają czujności. Jak to rozumieć? Czy jest w tym zakresie związek między życiem i modlitwą? Jaka postawę na modlitwie prezentuje Jezus?
 • Rz 8, 26-27 Na czym polega udana modlitwa?
 • Łk 18, 1-6 Na jakie cechy modlitwy wskazuje Jezus?
 • Jk 4, 2-3 Przed czym przestrzega Jakub w tym fragmencie? Jak wygląda geografia mojej modlitwy? Czy modlę się tylko w moich potrzebach?
 • Jk 5, 13-18 Czy modlitwa może mieć wpływ także na kwestie nieduchowe?
 • Mt 17, 14-21 Jak rozumiesz ten fragment, zwłaszcza zamykający go cytat?
 • Mt 6, 5-6 Co akcentuje w nauce modlitwy Jezus z Nazaretu?
 • Mt 6, 7-15 Po prostu posłuchajmy i rozważmy.
 • Iz 1, 11-17 Jaki związek miedzy modlitwą i życiem wskazuje tu Izajasz?

LEKTURY

Józef Augustyn: Duch wspomaga słabość naszą. Wprowadzenie w życie modlitewne. Kraków 1998.

Jacques Philippe: Strumienie wody żywej. Kraków 1997.

Bill Hybels: Zbyt zajęci, by się nie modlić. Kraków 2005

także: Potęga Bożego szeptu. Jak usłyszeć cichy głos Boga w

swoim życiu. Kraków 2011

Beata Dec, Marcin Gajda: Pustynia jest łaską. Szczecin 2000.

Wilfrid Stinissen: Droga modlitwy wewnętrznej. Warszawa 1996