Podstawową formą składania świadectwa jest ewangeliczny, tj. zgodny z wolą Bożą styl życia – on upoważnia nas do wypowiadania tego, co Jezus uczynił w naszym życiu.

Rodzaje świadectw:

  • ewangelizacyjne – przedstawiające nawrócenie i osobiste spotkanie z Jezusem,
  • aktualne – przedstawiające działanie żywego Boga dzisiaj,
  • tematyczne – odnoszące się do konkretnej dziedziny życia (np. przebaczenie).

Struktura świadectwa ewangelizacyjnego:

  • wprowadzenie (przedstawienie się),
  • życie przed nawróceniem (jeden lub kilka aspektów):
  1. ukazuje naszą wielką potrzebę zbawienia i
  2. drogę jaką przebył, aby nas pociągnąć ku sobie.
  • osobiste spotkanie z Jezusem: należy tak wyeksponować wiarę i nawrócenie, aby słuchający zrozumieli, że jest to coś bardzo osobistego.
  • życie w Jezusie: zmiany jakich doświadczamy po oddaniu życia Jezusowi, zwłaszcza w tych dziedzinach, o których była mowa w pierwszej części.
  • końcowa  zachęta.

Sposób owocnego składania świadectwa:

  • módl się, aby:
  1. Bóg dał Ci lepsze zrozumienie daru zbawienia, który przyjąłeś,
  2. był przy Tobie, gdy będziesz mówił i błogosławił tych, którzy będą Cię słuchać,
  3. dał Ci współczucie dla ludzi
  • porządkuj swój umysł poprzez robienie notatek,
  • mieść się w granicach wyznaczonego Ci czasu,
  • nie wnikaj w skomplikowane szczegóły, aby nie oddalić się od zasadniczego przesłania,
  • nie opisuj całego swojego życia, ale jedynie to, co bezpośrednio dotyczy nawrócenia,
  • pokaż swój grzech, ale w sposób delikatny, zwłaszcza gdy związane są z nim inne osoby,
  • unikaj przesady, zarówno w opisie swoich grzechów, jak i działania Bożego,
  • nie upiększaj faktów, ani ich nie zmyślaj,
  • nie używaj sloganów religijnych, jak np.:
  1. „jestem zbawiony od roku…”
  2. „zostałem obmyty Krwią Baranka…”
  • mów językiem prostym, zrozumiałym dla wszystkich,
  • bądź skoncentrowany na Jezusie – nie skupiaj uwagi na swoich przeżyciach, czy osiągnięciach, ale zmierzaj do istoty sprawy, jaką jest relacja z Jezusem (On zamiast Ja),
  • bądź chętny (Bóg patrzy mniej na umiejętności, a bardziej na gotowość),
  • bądź odważny (Mt 10,32-33),
  • mów zwięźle i z prostotą – bądź słyszalny,
  • mów z radością, aby było widoczne, że odnalazłeś skarb (radość nie wynika z braku problemów, ale z pewności, że jest ich rozwiązanie).