Wieczór Uwielbienia

Modlitwa uwielbienia jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy, gdyż w niej nie koncentrujemy się na tym, co jeszcze chcielibyśmy od Boga otrzymać, ani nawet na tym, co nam dał, ale nasza myśli i serca zwracamy ku Jego świętej obecności. Pragniemy być przy Bogu ze względu na Niego samego. Modlitwa uwielbienia otwiera serca i detronizuje nasze „ego” – daje  pierwszeństwo Bogu. Jednoczy nas z Bogiem, otwiera na Jego wolę, w niej oddajemy się Bogu i Jego prowadzeniu. Gdy  wychwalamy Pana, zostajemy napełnieni Jego radością. Ta modlitwa oczyszcza nasze serca i pozwala Bogu „prześwietlać nas”, co  prowadzi do przemiany, a często też do uzdrowienia duchowego i fizycznego. Gdy z wiarą wielbimy Jezusa, to w sposób szczególny możemy doświadczać obecności królestwa Bożego w nas. Uwielbienie Boga jest także skutecznym narzędziem walki duchowej i skuteczną bronią przeciw szatanowi.

Jesteśmy grupą ludzi, która w naszej Wspólnocie odkrywa w sobie dar wielbienia Pana. Podczas wspólnej modlitwy charyzmatycznej, w miarę jak otwieramy się na działanie Ducha Świętego, Bóg chce nam dać się poznać. Odkrywa nam rąbek tajemnicy Swego Bytu, Swej Istoty. Podobnie, jak podczas modlitwy osobistej, w czasie wspólnych spotkań, chce On z nami przebywać, chce mówić do nas, chce być „Bogiem z nami”. Naszym zadaniem jest pozwolić Mu na to oraz pomóc innym wejść w modlitwę uwielbienia. Służyć Bogu darem uwielbienia to dla nas wielki przywilej i odpowiedzialność. Chcemy to czynić z radością, ale i pokorą, czyli pełną bojaźni czcią. Pragniemy wzrastać w tym darze i rozwijać go poprzez spotkania diakonii, dni skupienia, warsztaty muzyczne i rekolekcje.

Jeśli odkrywasz w sobie ten dar to dołącz do nas i razem chwalmy Jezusa!

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Kalendarz

MAR
28
28.03.2019 18:00 - 21:00
ALPHA dla młodzieży

MAR
29
29.03.2019 19:00 - 21:00
Spotkanie Uwielbienia

MAR
30
30.03.2019 17:00 - 19:00
Modlitwa tańcem

APR
4
04.04.2019 18:00 - 21:00
ALPHA dla młodzieży

APR
5
05.04.2019 19:00 - 21:00
Spotkanie Uwielbienia