W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju, zawieszamy wszystkie spotkania Wspólnoty w Jego ręku na czas co najmniej dwóch tygodni.
Zachęcamy do roztropnego stosowania się do zaleceń władz i służb, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa.
Gorąco zachęcamy do pozostania w swoich domach i trwania przy Panu na modlitwie i czytaniu słowa Bożego.
Wkrótce podamy informacje dotyczące naszych spotkań.