Witajcie, 

ponownie znaleźliśmy się w trudnej sytuacji stanu epidemii i związanych z nią ograniczeń. Ale i w tym szczególnym czasie Bóg nie opuszcza swego ludu i jest z nami. W tym czasie – zaniepokojenia o siebie i bliskich w szczególny sposób prosimy Pana o łaskę prawdziwej, chrześcijańskiej nadziei. Nadzieja to nie płaski optymizm, ani też przekonanie, że skoro jestem chrześcijaninem nie może nastąpić to, czego się obawiam – tak mówi fałszywa nadzieją, przed którą przestrzega Syr 34,1. Prawdziwa nadzieja mówi – że może się stać, to czego się obawiam, ale nie muszę się tego bać, bo Bóg jest ze mną. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, jak mówi psalmista / Ps 23,4/. Bóg jest mocniejszy niż nasze przeciwności, choroby – ale mamy stawić im czoła jak Rut, a nie pozwolić, by opanował nas strach wywoływany niebezpieczeństwem. Dlatego, że Bóg naprawdę jest z każdym z nas. Fundamentem naszej nadziei jest więź z Bogiem – czyli fakt, że jesteśmy dla niego ważni. Bardzo pomaga rozwojowi nadziei to, że mamy dobre więzi z innymi –  które szczególnie teraz, gdy w coraz większym stopniu ograniczenia krępują nasze spotkania z innymi, musimy pielęgnować. Więc nawet jeśli jest w nas niepokój – w górę serca! Nawet jeśli czujemy, że nasza nadzieja jest mała, ona może każdego dnia rosnąć, jeśli tylko zwrócimy się do naszego fundamentu, gdzieś najgłębiej nas – Boga, który zapewnia, że nigdy, w żadnej sytuacji nie opuści nas i podniesiemy wzrok na Niego.

Biorąc pod uwagę stanowisko Kościoła, a także – rozważnie – zagrożenie epidemiologiczne, będziemy się spotykali jako Wspólnota w przestrzeni wirtualnej  w każdy piątek o godz. 19.30, kiedy to chcemy wzajemnie wspierać  się modlitwą i pochylać nad Słowem. Spotkania te będą transmitowane na naszej stronie na Facebooku.

Ponadto rekomendujemy usilnie, by spotkania naszych małych grup odbywały się zdalnie, do czasu  ustania zwiększonego niebezpieczeństwa epidemiologicznego. Jest to wyraz naszej rozumnej troski o życie i zdrowie naszych braci i sióstr, która nakazuje przykazanie miłości i posłuszeństwo głosowi Kościoła oraz rozumu. Już wkrótce na naszej stronie udostępnimy filmy instruktażowe, które w prosty i przejrzysty sposób przedstawią narzędzia internetowe, którymi możemy się posługiwać, by spotkać się w ten sposób. Regularność naszych spotkań jest ważna, by wspierać się wzajemnie w tym niełatwym czasie. 

W przeciwieństwie do wielu inicjatyw internetowych nie jesteśmy tylko grupa wirtualną, ale żywą Wspólnotą chrześcijańską. Dlatego też bardzo prosimy, by zgłaszać animatorom nasze szczególne potrzeby w czasie epidemii – np. potrzebę pomocy w okresie kwarantanny, nawet prostej – w zrobieniu zakupów,  byśmy mogli udzielać sobie realnej pomocy. Sytuacja jest dynamiczna, stąd bardzo trudno takie potrzeby uchwycić na czas, jeśli nie pozostajemy w żywych relacjach, zwł. przez nasze spotkania małych grup czy piątkowe – stąd gorąco prosimy, by zwłaszcza spotkania małych grup odbywały się regularnie i byśmy mogli się w ich trakcie dzielić swymi nadziejami i niepokojami, a także tymi kwestiami, wymagającymi praktycznego podejścia. Prosimy też animatorów o kontakt z grupą koordynatorów w razie, gdyby zadośćuczynienie potrzebom przekraczało możliwości małej grupy. Ciężar staje się dwa razy / czasem – trzy razy/ lżejszy jeśli niesiemy go razem! Bardzo prosimy każdego z osobna i wszystkich razem o wzajemną troskę, wyrażającą się choćby w telefonicznych kontaktach z braćmi i siostrami i zainteresowaniu czy nie potrzeba im naszej pomocy.

Planujemy powołanie stałego, internetowego studia transmisyjnego, które służyłoby potrzebom naszej Wspólnoty. Poszukujemy więc chętnych do współpracy w tworzeniu i ulepszaniu takiego studia –osób które chciałyby, także zdalnie lub na terenie studia, z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa, współpracować technicznie w tym dziele, zwł. grafików, operatorów kamer. Zależy nam także na współpracy z tymi wszystkimi, którzy chcieliby podzielić się swą wiedzą i doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów wywołanych przez stan epidemii, a zwłaszcza w pokonywaniu lęku, pomocy dzieciom w nauczaniu zdalnym, utrzymaniu zdrowego stylu życia mimo ograniczeń i wielu innych kwestiach, jakie postawił przed nami ten czas – a więc także i z Tobą! Pomyśl, jakim swoim doświadczeniem rozwiązania problemu, który został spowodowany przez epidemię, mógłbyś podzielić się z innymi. Naprawdę możesz mieć wpływ na rzeczywistość i uczynić ją lepszą. Zgłoszenia w tym zakresie zbierają Tomek i Andrzej. 

Kiedy piszemy te słowa trwa złota polska jesień – więc nie zapomnij dziś wyjść z domu, podnieść twarz ku słońcu i ucieszyć serce obecnością Boga w tej pięknej przyrodzie! 

Niech nas ogarnie Panie Twoja łaska ze względu na nadzieję, która pokładamy w Tobie!
Koordynatorzy Wspólnoty W Jego ręku