Wspólnota w Jego ręku - miejscie dla Ciebie i Twoich przyjaciół

Zobacz czym się zajmujemy
bądźmy w kontakcie

Zamojska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym powstała w 1993 roku. Na początku była związana z Parafią Katedralną, a spotkania odbywały się w salkach katechetycznych. Od roku 2002, ze względu na większe potrzeby lokalowe, spotkania Wspólnoty odbywają się w Centrum Pastoralnym na terenie Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu. Od 2016 roku nosi nazwę Wspólnota W JEGO RĘKU od słów zawartych w Księdze Powtórzonego Prawa 33,3: On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują.

Wspólnota kładzie szczególny nacisk na otwartość wobec Ducha Świętego, który jest źródłem i siłą życia chrześcijańskiego. To On nadaje Wspólnocie dynamikę, a pochodzące od Niego charyzmaty określają charakter Odnowy w Duchu Świętym. Wspólnotę tworzą ludzie w różnym wieku, z różnych parafii skupionych w Zamościu, okolicach i nie tylko. Kierują nią osoby świeckie we współpracy z ks. Adamem Dworzyckim, który sprawuje opiekę duszpasterską. Rozwój duchowy członków Wspólnoty skupiony jest wokół spotkań uwielbienia i Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie (każdy drugi piątek miesiąca). Osobisty wzrost i rozwój jest również wspierany przez pracę w tzw. małych grupach. Są to dobrane wiekowo, oddzielne dla mężczyzn i kobiet grupy, liczące od kilku do kilkunastu osób, które spotykają się indywidualnie, by dzielić się swoim doświadczeniem wiary, rozważać Słowo Boże i pracować nad materiałami formacyjnymi. Częścią formacji są rekolekcje: weekendowe w zimie i tygodniowe w okresie letnim.

Duch Święty namaszcza wiele osób do służby, dlatego we Wspólnocie działają diakonie, które dają możliwość służby w różnych obszarach. Są to m. in. diakonia uwielbienia, odpowiedzialna za animację uwielbienia, diakonia modlitwy wstawienniczej, diakonia nauczająca - odpowiedzialna za katechezy głoszone na spotkaniach, diakonia prorocka, skupiająca osoby posługujące darem proroctwa, diakonia wzajemnej pomocy, która koordynuje pomoc (materialną, rzeczową i innego rodzaju) dla osób potrzebujących oraz diakonia wychowawcza, która animuje oddzielne spotkania dzieci i młodzieży w czasie piątkowych spotkań uwielbienia.

Jedną z form ewangelizacji, które idąc za wezwaniem Jezusa realizuje Wspólnota, jest organizacja spotkań Alpha. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w roku (jesienią). Obejmują dziesięć spotkań, podczas których w nowatorski sposób głoszona jest Ewangelia. Od 2013 roku spotkania Alpha są organizowane również dla młodzieży.

Wejście na drogę formacji i wzrostu dokonuje się poprzez seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Są to cotygodniowe spotkania dla nowych członków wspólnoty. Przygotowują uczestników do przyjęcia Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela oraz przyjęcia darów Ducha Świętego. Swoją drogę kroczenia za Panem można pogłębiać potem podczas spotkań małych grup poseminaryjnych, w tzw. „GPS-ach”, aby następnie wejść na drogę formacji wspólnoty „U Źródła”. W październiku 2016 r. z błogosławieństwem biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariana Rojka, część osób w naszej Wspólnocie rozpoczęła nową drogę we „Wspólnocie Przymierza”. Nasza Wspólnota ma charakter wielopokoleniowy, stanowi mozaikę wiekową, stanową i zawodową lokalnej społeczności, dlatego każdy szukający żywej relacji z Bogiem może znaleźć w niej miejsce wzrostu i rozwoju.

kilka liczb

Pwt 33.3

On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują.
0lata
0edycji Alpha
0grupy dziecięco-młodzieżowe
0Kurs dla małżeństw
0kaw w Cafe33.3

Liderzy

Kapłan - Adam Dworzycki

We wspólnocie od 2010 roku. Od tego czasu "nowe życie" we mnie wstąpiło i nic już nie jest takie samo. Moje pasje to uwielbienie, pomaganie ludziom i ewangelizacja. Oficjalnie doglądam trzódki od 2013 roku.

Lider - Tomasz

Tomasz - Lider Wspólnoty od 2013 roku. Moją Pasją jest głoszenie Ewangelii oraz ewangelizacja w nowych formach - dosyć często niekonwencjonalnych. Moim marzeniem jest aby Nasza Wspólnota była w Jego ręku...We wspólnocie od 1999r.

Koordynator - Andrzej

W ruchu charyzmatycznym od 1992 roku. We Wspólnocie od 2006 r. Moją pasją od początku przygody z Panem jest uwielbienie. Szczególną rolę w tej dziedzinie zajmuje muzyka. Boża obecność i moc wzywa mnie do oddawania Mu chwały całym swoim życiem. Koordynator Wspólnoty od 2016 roku.

Koordynator - Daniel

Mąż, ojciec dwójki dzieci. zawodowo zajmuje się handlem, z zamiłowania majsterkowicz we Wspólnocie od 2001 roku.

Koordynator - Przemek

We wspólnocie jestem od 1996. Trochę opowiadam o Bogu.

 

Jesteśmy Wspólnotą wielopokoleniową
Uczniów którzy idą za Jezusem

WJR 33.3
0Polubień
0lata Wspólnoty
0edycji Alpha
0grupy dziecięce
0Kurs dla małżeństw
0kaw w Cafe33.3

Kalendarz

MAR
28
28.03.2019 18:00 - 21:00
ALPHA dla młodzieży

MAR
29
29.03.2019 19:00 - 21:00
Spotkanie Uwielbienia

MAR
30
30.03.2019 17:00 - 19:00
Modlitwa tańcem

APR
4
04.04.2019 18:00 - 21:00
ALPHA dla młodzieży

APR
5
05.04.2019 19:00 - 21:00
Spotkanie Uwielbienia